Toutou 5.5

Site : http://toutoulinux.free.fr/
Download : http://sourceforge.net/projects/toutoulinux/files/5.xx/

 

 

Information

Filename : Toutou-RolxA.5.5.iso

 

 

Toutou Release

[2015-04-14] Toutou 6.0 SlaXen RCX
[2014-02-03] Toutou 2014
[2013-11-14] Toutou 5.5
[2009-01-10] Toutou 4.1.2